Author: <span class="vcard">Nikola Milikic</span>

Inteligentni sistemi

Programiranje 2

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Programiranje 2

Inteligentni sistemi

Programiranje 2

Programiranje 2

II kolokvijum iz predmeta Inteligentni sistemi održaće se 09.01.2018. godine u 11h prema sledećem rasporedu. Molimo studente da budu ispred sale u kojoj polažu 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi