Author: <span class="vcard">Nikola Milikic</span>

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi

Na stranici Praktikum (i rešenja zadataka) su postavljeni zadaci za pripremu za II kolokvijum iz Programiranja 2.

Programiranje 2

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi