Author: <span class="vcard">Nikola Milikic</span>

Programiranje 2

Inteligentni sistemi

Info Programiranje 2

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Postavljeni su parcijalni rezultati ispita iz Inteligentnih sistema u oktobarskom roku. Parcijalni rezultati uključuju pregledan 1. zadatak (R) za učionicu 005. Takođe, uključuju pregledan 2. zadatak (Ekspertni sistemi) za sve…

Inteligentni sistemi

Programiranje 2

Rezultati ispita iz Programiranja 2, održanog u julskom ispitnom roku, su dostupni ovde. Uvid u radove će se obaviti u petak 12.07.2019. u 12h u kabinetu 305.

Programiranje 2

Inteligentni sistemi

Programiranje 2