Author: <span class="vcard">Nikola Milikic</span>

Inteligentni sistemi

Ispit iz predmeta Programiranje 2 u julskom ispitnom roku održaće se 09.07.2017. u 10h. Potrebno je da svi studenti budu 10 minuta pre početka ispita ispred sale 109.

Programiranje 2

Ispit iz predmeta Inteligentni sistemi u julskom ispitnom roku održaće se 09.07.2017. u 13h. Svi studenti polažu ispit u amfiteatru 015.

Inteligentni sistemi

Ispit iz predmeta Programiranje 2 održaće se 30.06.2017. u 10h. Mole se svi studenti da 10 minuta pre početka ispita budu ispred sale 111.

Programiranje 2

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Rezultati ponovljenog kvalifikacionog testa iz predmeta Inteligentni sistemi, održanog 14.02.2017., mogu se preuzeti sa ovog linka. Uvid u radove biće održan u petak, 17.02.2017., u 12h, kabinet 305.

Inteligentni sistemi

Programiranje 2