Author: <span class="vcard">Nikola Milikic</span>

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Rezultati ponovljenog kvalifikacionog testa iz predmeta Inteligentni sistemi, održanog 14.02.2017., mogu se preuzeti sa ovog linka. Uvid u radove biće održan u petak, 17.02.2017., u 12h, kabinet 305.

Inteligentni sistemi

Programiranje 2

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Programiranje 2

Inteligentni sistemi