Inteligentni sistemi: Formiranje ocene na osnovu broja poena sa kolokvijuma i ispita

Sve informacije vezane za način formiranja zaključne ocene iz predmeta Inteligentni sistemi, uključujući i minimalni broj poena na zadacima na ispitu, raspoložive su (od početka semestra) na ovoj stranici sajta predmeta. Jedina dodatna informacija je da na ispitu svaki od zadataka nosi po 35 poena.