Inteligentni sistemi – Izbor tema za projekte radove za studente koji su položili kvalifikacioni test

Pozivaju se studenti koji su položili (ili uslovno položili) kvalifikacioni test da dođu u petak, 27.01.2017., u terminu 12h-13h (kabinet 305) radi izbora teme za projekte zadatke.

Predlozi tema dati su na sajtu predmeta, konkretno, na ovoj stranici. Studenti mogu predložiti svoje teme, bitno je samo da budu iz neke od oblasti obuhvaćenih predmetom.