Inteligentni sistemi – Rezultati kvalifikacionog testa i uvid u radove

Rezultati kvalifikacionog testa iz predmeta Inteligentni sistemi, održanog 09.01.2017., mogu se preuzeti sa ovog linka.

Uvid u radove biće održan u petak, 13.01.2017., u 12h, kabinet 305.

Za studente koji su položili ili su uslovno položili test naknadno će biti zakazan termin za izbor teme za projektni zadatak; obaveštenje o tom terminu će biti blagovremeno objavljeno na sajtu predmeta.

Kao što je bilo najavljeno, studentima koji su se prijavili na test, a na isti nisu izašli, niti su se javili nekom od predmetnih nastavnika, broj poena na ispitu će biti umanjen (5 poena manje).