Prijava za polaganje ispita iz Inteligentnih sistema – junski rok

Formular za prijavu za polaganje ispita je otvoren, a linku se može pristupiti preko Teams aplikacije.

Zbog specifičnih uslova vezanih za epidemiju, OBAVEZNA je onlajn prijava za polaganje ispita.

Iako je student prijavio regularno ispit za rok preko studentske službe/e-studenta, OBAVEZNA je i prijava preko ovog formulara.

Rok za prijavu je 07.06. do 23:59:59. Raspored za polaganje će biti objavljen 08.06.

Formular za prijavu sadržu polje za unos email adrese na koju se šalje potvrda o uspešnoj prijavi. Nije potrebno prijavljivati se više puta – potvrda o prijavi je dokaz uspešne prijave.

Molba je da se za izlazak na ispit prijave samo oni studenti koji će stvarno izaći.

Ko se ne prijavi za polaganje ispita, neće moći da izađe na isti zbog posebnih mera u vezi sa epidemijom koje se moraju ispoštovati.

Hvala na razumevanju