Programiranje 2 – Termini nastave na engleskom i raspored po salama

UPDATE (14.10.2016.): S obzirom da je završena prijava za nastavu na engleskom, formirana je konačna verzija rasporeda po grupama za vežbe na engleskom, koju možete preuzeti ovde.

—————————–

UPDATE (10.10.2016.): Nova verzija rasporeda studenata po grupama za vežbe – nakon evidentiranja studenata koji su se prijavili u toku današnjeg dana, kao i preraspoređivanja studenata po grupama zbog preklapanja termina sa predavanjima iz Marketinga.

Studenti koji hoće da promene termin vežbi mogu to da urade samo ukoliko nađu kolegu/koleginicu ko je spreman da se zameni za termin vežbi. U tom slučaju, trebalo bi da se jave Jeleni Jovanović i navedu imena i brojeve indeksa studenata koji menjaju termin vežbi.

Da bi se izbeglo preklapanje termina vežbi iz Programiranja 2 i predavanja iz Marketinga za studente koji slušaju oba predmeta na engleskom, izvršena je izmena rasporeda studenata po grupama za vežbe. Novi raspored (nadamo se i finalni) je raspoloživ ovde.

—————————–

UPDATE (09.10.2016.): Ažuriran je raspored studenata po grupama za vežbe na engleskom; novi raspored je raspoloživ ovde. Studenti su u obavezi da se pridržavaju ovog rasporeda.

Ukoliko neko od studenata ko želi da sluša nastavu na engleskom nije na datom spisku, trebalo bi da se javi, putem email-a, Jeleni Jovanović.

—————————–

Objavljen je raspored nastave na engleskom. Termini za predmet Programiranje 2 su sledeći:

  • predavanja: ponedeljak, 14:15 – 16:00h, sala C002, sve grupe
  • vežbe:
    • ponedeljak, 16:15 – 18:00h, sala 111
    • ponedeljak, 16:15 – 18:00h, sala 020
    • utorak, 8:15 – 10:00h, sala 111
    • četvrtak, 8:15 – 10:00h, sala B001

Raspored studenata po grupama za vežbe je raspoloživ ovde. Studenti su u obavezi da se pridržavaju ovog rasporeda.

Studenti koji nisu ni na jednom od ovih spiskova, a hteli bi da slušaju nastavu na engleskom, trebalo bi da dođu na vežbe u terminu četvrtak, 8:15h, sala B001; takođe, trebalo bi što pre da se prijave Bojani Ivanović, koja je zadužena za organizaciju nastave na engleskom.

Nastava na engleskom počinje u ponedeljak, 10.10.2016.