Raspored za polaganje drugog kolokvijuma iz Programiranja 2 (Principa programiranja)

Drugi kolokvijum iz Programiranja 2 (Principi programiranja prema starom programu) će biti održan 9.1.2019. u dva termina: 9h i 11h.

Raspored za polaganje kolokvijuma sa studenatima, terminima i učionicama se može videti ovde. Studenti čije se ime ne pojavljuje u rasporedu ne mogu da polažu drugi kolokvijum jer se nisu kvalifikovali za polaganje pošto nisu osvojili minimalno 20 poena na prvom kolokvijumu – pogledati ranije istaknuta pravila ispita (strana “O predmetu”).

Raspored polaganja 2. kolokvijuma

Studenti treba da dođu desetak minuta pre početka njihovog termina za kolokvijum i to ispred učionice u kojoj polažu. Ukoliko se neko od studenata eventualno ne nalazi na spisku, a jeste osvojio bar 20 poena na prvom kolokvijumu, potrebno je da se što pre javi email-om Bojanu Tomiću radi dodavanja na spisak. Zbog ograničenosti u broju računara u okviru sala RC, bitno je da se studenti striktno pridržavaju ovog rasporeda za polaganje.