Raspored za polaganje ispita iz Inteligentnih sistema u apsolventskom martovsko-aprilskom roku

Ispit iz Inteligentnih sistema u apsolventskom martovsko-aprilskom roku 2020. godine će biti održan u četvrtak 28.5.2020. u 14h.

Kompletan raspored za polaganje ispita IS sa svim studenatima po učionicama se može videti ovde:

Ukoliko se neko od studenata eventualno ne nalazi na spisku a jeste se prijavio za polaganje ispita, potrebno je da se što pre javi email-om Bojanu Tomiću. Zbog trenutne situacije i ograničenosti u broju računara u okviru sala RC, obavezno je da se studenti striktno pridržavaju ovog rasporeda za polaganje.