Raspored za polaganje ispita iz Programiranja 2 – jun 2021

Raspored polaganja za ispit iz Programiranja 2 u junskom roku se može videti u prilogu.

Ukoliko se neko od studenata eventualno ne nalazi na spisku a jeste se prijavio za polaganje preko formulara, potrebno je da se što pre javi email-om Bojanu Tomiću.

Zbog trenutne situacije i ograničenosti u broju računara u okviru sala RC, obavezno je da se studenti, ukoliko izlaze na kolokvijum/ispit, striktno pridržavaju ovog rasporeda za polaganje kao i svih preventivnih mera za suzbijanje epidemije.

Još jednom molilmo da na kolokvijum sada izađu samo studenti koji su zdravstveno dobro (nisu trenutno inficirani covid-19 virusom, niti su se tek nedavno oporavili od istog), kako bi zaštitili ostale studente, dežurne nastavnike i saradnike i ostalo osoblje fakulteta.