Raspored za polaganje ispita iz Programiranja 2 – junski rok

Raspored polaganja za ispit iz Programiranja 2 za 28.06.2024. se može videti ovde.

Neophodno je da se studenti STROGO pridržavaju rasporeda – zbog ograničenosti u broju mesta u salama RC.

Spisak je napravljen na osnovu prijavljenih studenata preko e-student sistema. U slučaju da je student prijavio ispit preko e-studenta, a nije na spisku, može se javiti Dragici Ljubisavljević putem Teams-a. Za sve ostale situacije, potrebno je prvo da se obrati studentskoj službi.

Predavanje radova će se vršiti preko P2Copy programa.