Raspored za polaganje kolokvijuma iz Inteligentnih sistema

Kolokvijum iz Inteligentnih sistema će biti održan u utorak 26.5.2020. u četiri termina: 9h, 11h, 13:30 i 15:30.

Kompletan raspored za polaganje kolokvijuma sa svim prijavljenim studenatima, terminima i učionicama se može videti ovde:

Ukoliko se neko od studenata eventualno ne nalazi na spisku a jeste se prijavio za polaganje preko elektronskog formulara, potrebno je da se što pre javi email-om Bojanu Tomiću. Zbog trenutne situacije i ograničenosti u broju računara u okviru sala RC, obavezno je da se studenti striktno pridržavaju ovog rasporeda za polaganje.