Raspored za polaganje prvog kolokvijuma iz Programiranja 2 (Principa programiranja)

Prvi kolokvijum iz Programiranja 2 (Principa programiranja prema starom programu) će biti održan u ponedeljak 19.11.2018. u četiri termina (9h, 11h, 13:30h i 15:30h).

Kompletan raspored za polaganje kolokvijuma sa svim studenatima, terminima i učionicama se može videti ovde:

Raspored polaganja 1 kolokvijum 2018-19

Studenti treba da dođu desetak minuta pre početka njihovog termina za kolokvijum i to ispred učionice u kojoj polažu.
Ukoliko se neko od studenata eventualno ne nalazi na spisku, potrebno je da se što pre javi email-om Bojanu Tomiću radi dodavanja na spisak.
Zbog ograničenosti u broju računara u okviru sala RC, bitno je da se studenti striktno pridržavaju ovog rasporeda za polaganje.