Termin ispita iz Programiranja 2 u oktobarskom ispitnom roku

Ispit iz predmeta Programiranje 2 u oktobarskom ispitnom roku održaće se 24.09.2017. u 9h. Sa obzirom na to da su radovi na fakutetu u toku, na raspolaganju će biti samo jedna računarska sala (111).

Zbog svega navedenog, potrebno je da svi studenti budu 10 minuta pre početka ispita ispred sale 111.