VAŽNO – Uputstvo za kolokvijum/ispit iz Inteligentnih sistema – predavanje rada

Nakon završetka kolokvijuma/ispita, svaki student treba da preda svoj rad (RStudio projekat) elektronski, putem programa P2Copy.

Kratko video uputstvo je u prilogu – obavezno ga pogledati.

Ako student ne preda rad na ovaj način, računaće se da nije izašao na kolokvijum/ispit. U slučaju problema u vezi sa radom P2Copy programa, potrebno je obratiti se dežuraču u sali.