Napredne softverske tehnologije 2

Materijali sa predavanja

Na ovoj stranici su okačeni materijali za školsku 2017/18 godinu.

R.b. Materijali
1. Jasper Reports , predavač: Miloš Milić
https://community.jaspersoft.com/project/jasperreports-library
2. Konkurentno programiranje u Java-i, predavač: Zoran Ševarac
Slajdovi | Primeri
3 i 4. NetBeans Platform-a, predavač: Zoran Ševarac
Slajdovi| Primer Lansiranje Raketa
Dodatni linkovi:

5. Git i Maven, predavač: Bojan Tomić
Git | Git Primeri
Maven
6. BeanValidation, predavač Dušan Savić
7. Mikroservisi, predavač Dušan Savić
8. Elasticsearch , predavač Nikola Milikić
9. BootFaces predavač: Zoran Ševarac