Napredne softverske tehnologije 2

Teme i zahtevi za projekte

Projektni zadaci za generaciju 2018.

Za polaganje ispita potrebno je napraviti praktični projkat koji koristi tehnologije koje su obrađivane tokom predavanja. Projektni zahtevi i tehnologije su sledeći:

 1. Jasper Reports:
  • min jedan izvestaj jednostavne strukture
  • min jedan izvestaj master-detail strukture
 2. Elasticsearch:
  • min dva indeksa
  • pretraga na osnovu podataka iz kreiranih indeksa
  • kreiranje i brisanje indeksa
 3. Bean validacija
 4. Liquibase illi Flyway za automatsko kreiranje tabela u bazi podataka i inicijalizaciju podataka u tabelama
 5. Korišćenje REST web servisa
 6. Korišćenje Spring Data ili JPA za perzistentnost podataka
 7. NetBeans Platform aplikacija:
  • min 1 wizard sa 3 koraka
  • 1 glavni prozor
  • 1 explorer prikaz i 1 properties prikaz
 8. Implementacija konkretnog scenarija za paralelno programiranje: npr. multithreaded generator za testiranje opterecenja web aplikacije ili slicno po dogovoru. Projekat treba da obuhvati koriscenje thread pool-a, neki scenario sinhronizacije i vizuelizaciju rada threadova i rezultata.
 9. Bootfaces aplikacija. Standardan poslovna web aplikacija koriscenjem bootfaces frejmvorka (sa 5 tabela u bazi)
 10. Korišćenje Maven i Git alata