Deo rezultata II kolokvijuma iz Inteligentnih sistema

Deo rezultata II kolokvijuma iz predmeta Inteligentni sistemi (za zadatke iz feature engineeringa i ekspertnih sistema) možete pogledati ovde

Napomena: poeni i termin uvida za zadatak iz neuronskih mreža će tek biti postavljeni.

Uvid u radove će se obaviti u četvrtak 11.01.2018. u 15h prema zadacima i salama u kojima su studenti radili kolokvijum (gde su zaista polagali, ako se razlikuje u odnosu na zvanični spisak za polaganje), a prema sledećem rasporedu:

  • Studenti koji su feature engineering R zadatak polagali u sali 004 – Vladan, kabinet C302
  • Studenti koji su feature engineering R zadatak polagali u sali 111 – Jelena i Nikola, kabinet 305
  • Studenti koji su polagali zadatak iz ekspertnih sistema u salama 004, 005 i 006 – Bojan, kabinet 305