Dopunjeni uslovi polaganja ispita iz Inteligentnih sistema

Zbog velikog broja pitanja studenata, dopunjeni su uslovi polaganja ispita iz Inteligentnih sistema. Dopunjeni tekst sa preciznijim opisom kako se polaže ispit preko kolokvijuma a kako u toku ispitinih rokova se može videti na stranici “O predmetu”.

O predmetu