Izmene u načinu izvođenja nastave i polaganja ispita iz Inteligentnih sistema u narednoj školskoj godini

U predstojećoj školskoj godini (2017/18) biće izmenjen način izvođenja nastave i polaganja ispita iz predmeta Inteligentni sistemi. Nastava će uključivati izučavanje programskog jezika R, a tematske oblasti vezane za Mašinsko učenje i Analizu teksta biće rađene u tom programskom jeziku. Vežbe će se obavljati u salama Računskog centra, a i na predavanjima će se korisiti R za objašnjavanje i demonstraciju odgovarajućih koncepata. Kolokvijumi i ispiti će se polagati u salama Računskog centra. Više detalja o načinu polaganja možete pronaći u odeljku O predmetu.

Postojeći način polaganja i materijali važiće zaključno sa novembarskim apsolventskim ispitnim rokom 2017. Nakon toga, svi studenti (uključujući i studente koji su ranije slušali predmet) su u obavezi da ispit polažu na nov način. Svi studenti koji su prijavili predmet za slušanje i apsolventi su u mogućnosti da prisustvuju nastavi iz ovog predmeta u narednom semestru.