Postavljeni su primeri ispitnih zadataka iz Inteligentnih sistema

Postavljeni su primeri zadataka koji mogu doći na ispitu iz predmeta Inteligentni sistemi i mogu se pronaći ovde. Napominjemo da su ovo uzorni primeri i da zadaci na ispitima mogu doći u izmenjenoj strukturi ili sa izmenjenim zahtevima.