Prijava za polaganje I kolokvijuma iz Inteligentnih sistema

Prijavu za polaganje kolokvijuma iz Inteligentnih sistema možete obaviti putem forme za prijavu.

Prijava za polaganje je obavezna za sve studente koji nameravaju da izađu na I kolokvijum. Rok za prijavu je 24.11.2017.

Ukoliko se student prijavi za kolokvijum, a naknadno utvrdi da nije u mogućnosti da izadje na kolokvijum, OBAVEZAN je da to javi (putem email-a) nekom od predmetnih nastavnika najkasnije do 24.11.2017.

NAPOMENA: Studenti koji su se prijavili za kolokvijum, a ne izadju i nisu se javili nastavnicima da neće izaći, dobiće 5 negativnih poena u prvom narednom ispitnom roku na koji izadju (januarskom ili februarskom roku).