Projekti iz neuronskih mreža

Studenti zainteresovani za projekte iz oblasti neuronskih mreža i deep learninga, koje bi radili kao teme za seminarske i možda proširili i na završni (diplomski) rad

Aktuelne teme su:

 1. Deep Learning, konvolucione mreže,prepoznavanje slika, extrakcija i prepoznavanje objekata, – pogledati Image net
  http://www.toptal.com/machine-learning/an-introduction-to-deep-learning-from-perceptrons-to-deep-networks
  http://yann.lecun.com/exdb/lenet/
  http://yann.lecun.com/exdb/publis/index.html
  http://deeplearning.net/tutorial/lenet.html
 2. Interaktivna vizualizacija učenja kod višedimenzionalnih problema za višeslojne perceptrone i backpropagation algoritam (unapređenja postojećih alata)
 3. Razvoj ili modifikacija algoritama za učenje neuronskih mreža kroz konkretne probleme: Kohonen, Elman, Jordan, ART, Quickpropagation
 4. Trening neuronskih mreža za filtriranje slika
 5. Alati za OCR, prepoznavanje teksta, prepoznavanje dokumenata ili prepoznavanje rukopisa zasnovani na neuronskim mrežama
 6. Istraživanje o uticaju broja skrivenih neurona na performanse neuronske mreže za određene probleme

Zainteresovani studenti neka se jave na email sevarac@gmail.com
Na isti mail neka se jave i studenti koji su zainteresovani da učestvuju u istraživanju vezano za evaluaciju usability-ja Neuroph softvera.