Raspored polaganja I kolokvijuma iz Inteligentnih sistema

I kolokvijum iz Inteligentnih sistema će biti održan u ponedeljak 27.11.2017. prema sledećem rasporedu. Studenti su u obavezi da se pridržavaju datih termina pošto je raspored kreiran u skladu sa kapacitetima i raspoloživosti sala Računskog centra.