Raspored polaganja ispita iz Inteligentnih sistema u januarskom roku

Ispit u januarskom ispitnom roku iz Inteligentnih sistema održaće se 26.01.2018. godine u dva termina: od 12h i od 15h. Raspored polaganja po salama i termima možete pogledati u sledećem rasporedu. Molimo studente da budu ispred sale u kojoj polažu 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Svima koji su položili ispit preko kolokvijuma (predlog ocene je veći od 5) ocena će biti zavedena u januarskom ispitnom roku. Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se javi nekom od predmetnih nastavnika najkasnije do 26.01.2018. Takodje, ukoliko student izađe na ispit u januarskom ispitnom roku, ocena sa kolokvijuma se poništava i upisuje se ocena dobijena na ispitu.