Rezultati ispita iz inteligentnih sistema u aprilskom roku 2018.

Rezultati ispita iz Inteligentnih sistema u aprilskom apsolventskom roku, održanog 19.03.2018. godine, se mogu videti ovde.

Uvid u radove će se obaviti u sredu 28.03. u 13 časova u kabinetima C302 (1. zadatak – R) i 305 (2. zadatak – neuronske mreže i ekspertni sistemi).

Sve ocene će biti zavedene u studentske naloge. Upis ocene u indeks, koji nije obavezan, je moguće obaviti tokom letnjeg semestra u terminu konsultacija kod nastavnika sa predmeta.