Rok za završetak seminarskog rada iz Inteligentnih sistema u septembarskom ispitnom roku

Studenti koji planiraju da brane seminarski rad u septembarskom ispitnom roku treba da kompletiraju projekat (uključujući i dokumentaciju) najkasnije do 03.09.2015.