Postavljeni su zadaci za pripremu za II kolokvijum iz Programiranja 2