Programiranje 2 – Rezultati III kolokvijuma, predlog ocena i dodatna nastava

Rezultati kolokvijuma

Postavljeni su rezultati III kolokvijuma i možete ih pogledati ovde. U istom dokumentu se nalazi i predlog ocene dobijene na osnovu poena sa kolokvijuma i dodatnih poena na dolaske.

Uvid u radove biće održan u petak 19.01. u 15h.

Svima koji su položili ispit (predlog ocene je veći od 5) će ocena biti zavedena u januarskom ispitnom roku. Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se javi nekom od predmetnih nastavnika najkasnije do 24.01.2018. (datum ispita u januarskom ispitnom roku). Takodje, ukoliko student izađe na ispit u januarskom ispitnom roku, ocena sa kolokvijuma se poništava i upisuje se ocena dobijena na ispitu.

Dodatna nastava

Kao i prethodnih godina, i ove će biti organizovana dodatna nastava za najbolje ocenjene studente iz predmeta Programiranje 2. Osnovni cilj je da se predju neke naprednije teme iz Jave i programiranja uopšte koje bi potencijalno bile interesantne, a ne nalaze se u planu i programu osnovnih studija: Git/GitHub, GUI-nastavak, testiranje (JUnit), UML, dokumentovanje koda (javaDoc), niti (Threads), JSON, tronivojska arhitektura…

Potrebno je napomenuti da je u pitanju fakultativna nastava i da nije obavezna. Prema tome, na ovaj način pozovamo studente koji se nalaze na sledećem spisku da se jave docentu Bojanu Tomiću na mail ako su zainteresovani za ovu nastavu (kao i da pozovu i ostale kolege sa spiska kada vide ovo obaveštenje). Nastava će se održati u letnjem semestru u terminu koji će naknadno biti objavljen, a koji će biti usklađen sa rasporedom svih grupa.

Molimo studente koji nisu pozvani na dodatnu nastavu da imaju razumevanja da ne možemo organizovati više termina dodatne nastave. Svakako, materijali sa dodatne nastave su dostupni svima i raspoloživi su na sajtu jgrass.fon.bg.ac.rs.

Spisak pozvanih studenata možete pogledati ovde.