Raspored za polaganje trećeg kolokvijuma iz Programiranja 2 (Principa programiranja)

Treći kolokvijum iz Programiranja 2 (Principa programiranja prema starom programu) će biti održan u četvrtak 11.01.2018. u TRI termina (9h, 11h i 13:30h).

Izmenjeni raspored (u odnosu na drugi kolokvijum) za polaganje kolokvijuma sa svim studenatima, terminima i učionicama se može videti ovde:

Raspored za treći kolokvijum PP i P2 2017-18

Studenti treba da dođu desetak minuta pre početka njihovog termina za kolokvijum i to ispred učionice u kojoj polažu.
Ukoliko se neko od studenata eventualno ne nalazi na spisku, potrebno je da se što pre javi email-om Bojanu Tomiću radi dodavanja na spisak.
Zbog ograničenosti u broju računara u okviru sala RC, bitno je da se studenti striktno pridržavaju ovog rasporeda za polaganje.