Rezultati ispita u januarskom roku iz Programiranja 2

Rezultate ispita u januarskom ispitnom roku i rezultate kolokvijuma (koji će takođe biti zavedeni u januarskom roku) možete pogledati ovde.

Eventualne greške u ocenama je potrebno prijaviti nekom od predmetnih nastavnika najkasnije do ponedeljka 30.01.2017. godine.