Rezultati iz principa programiranja

Rezultate ispita iz Principa programiranja u oktobarskom ispitnom roku pogledajte ovde

Molimo da javite mailom ako uocite neke nepravilnosti