Programiranje 3 u školskoj godini 2018/19

Izborni predmet Programiranje 3 po prvi put je na listi izbornih predmeta u školskoj godini 2018/19. U toj prvoj izvedbi, fokus predmeta će biti na programskom jeziku Python i na softverskim okruženjima za razvoj aplikacija korišćenjem tog jezika. Za više informacija možete se obratiti Vladanu Devedžiću i Jeleni Jovanović (kancelarija C302, uz prethodni dogovor putem mail-a).