Inteligentni sistemi

Pitanja i zadaci

Na ovoj stranici se mogu pronaći materijali koji su preporučeni za spremanje za polaganje ispita is predmeta Inteligentni sistemi. Ispit je moguće položiti na klasičan način (izlaskom na ispit) ili preko projektnog rada.

Klasično polaganje ispita

Materijali za pripremu za polaganje na klasičan način, za 2016/2017 godinu:

Zadaci:

Polaganje ispita preko projektnog rada

U produžetku su dati zadaci za vežbu za kvalifikacioni test koje se održava u terminu II kolokvijuma. Pored teksta, data su i rešenja zadataka: