Author: <span class="vcard">Jelena Jovanovic</span>

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 3

Rezultati ispita održanog 09.04.2021., u martovsko-aprilskom apsolventskom roku, raspoloživi su ovde.Za eventualni uvid u radove, javiti se (na email) Jeleni Jovanović.

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 3