Doktorske studije

Na doktorskim studijama na Fakultetu organizacionih nauka, na studijskom programu Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment, na izbornom području Softversko inženjerstvo, nastavnici Laboratorije za vestačku inteligenciju zaduženi su za izvođenje nastave iz sledećih predmeta:

Budući da se radi o doktorskim studijama, u izvođenju nastave na tim predmetima nastavnici insistiraju na aktuelnim istraživačkim sadržajima i temama. Studentima je omogućeno aktivno učestvovanje u istraživačkim projekatima u kojima učestvuju nastavnici iz Laboratorije za veštačku inteligenciju. Od studenata se očekuje poznavanje aktuelnih softverskih tehnologija, ali i aktivno praćenje trendova u softverskom inženjerstvu i zainteresovanost da dublje uđu u nove teme.