Konstrukcija softvera – odabrana poglavlja

O predmetu

U izradi.