Veštačka inteligencija – odabrana poglavlja

O predmetu

Cilj predmeta

 • Upoznavanje sa osnovnim konceptima i oblastima Veštačke inteligencije
 • Detaljnije upoznavanje sa konceptima, metodama i tehnikama jedne od oblasti Veštačke inteligencije (po izboru studenta); za izabranu oblast, cilj je, takođe:
  • upoznavanje sa tipičnim oblicima primene, stečenim iskustvima, prepoznatim prednostima i nedostacima razmatranih metoda i tehnika
  • sticanje praktičnih veština u primeni razmatranih metoda i tehnika
 • Sticanje znanja potrebnog za dalji samostalni istraživački rad u nekoj od oblasti Veštačke inteligencije

Sadržaj predmeta

Oblast Veštačke inteligencije i na njoj zasnovanih tehnologija je u poslednjih nekoliko godina izuzetno dinamična, odnosno karakteriše je izuzetno brz razvoj. Kako bi pratio te promene, sadržaj predmeta, odnosno konkretne teme koje se obrađuju menjaju se svake godine. Međutim, ono što se uglavnom ne menja su oblasti Veštačke inteligencije koje predmet obuhvata:

 • Modelovanje i predstavljanje znanja
 • Rešavanje problema (pretraživanje prostora rešenja)
 • Zaključivanje zasnovano na pravilima
 • Nadgledano i nenadgledano mašinsko učenje
 • Neuronske mreže
 • Analiza i razumevanje teksta
 • Semantički zasnovani pristupi za pretraživanje i ekstrakciju informacija/znanja
 • Primene metoda i tehnika Veštačke inteligencije

Polaganje ispita

Ispit se polaže kroz izradu seminarskog/projektnog zadatka definisanog u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Literatura