Celokupni rezultati kolokvijuma 26.5.2020. (termin 11:00)

Celokupni rezultati za one studente koji su kolokvijum polagali u terminu od 11:00h su raspoloživi ovde. Uvid u radove za te studente biće u sredu, 03.06.2020, u kancelariji 305, u 9h.