Deo rezultata I kolokvijuma iz predmeta Programiranje 2 – sala 004

Deo rezultata I kolokvijuma iz Programiranja 2, za one studente koji su polagali u sali 004 možete videti ovde:

Uvid u radove za ove studente će biti održan u četvrtak 5.12.2019. u 11:30h u kabinetu 305.