Deo rezultata kolokvijuma iz Programiranja 2 – sala 006

Rezultati su ovde. Uvid u radove za studente koji su polagali u 006: sreda, 11.12.2019, 17:30, soba C302.