Dopuna rezultata kolokvijuma iz Programiranja 2

Dopunjeni rezultati kolokvijuma sadrze poene za ucionicu C001 za grupe od 8, 10, 12 i 14h i za ucionicu 020 grupe od 8, 10 i 12h. Rezultati su dostupni na ovom linku

Uvid u radove za navedene grupe bice na Teams-u u sredu 6.1.21. u 16h