Inteligentni sistemi: rezultati ispita u januarskom roku 2020.

Rezultate ispita is Inteligentnih sistema, održanog u januarskom ispitnom roku (16.01.2020.), možete pogledati na ovom linku.

Uvid u radove održaće se u sredu, 22.01.2020., u 13h u kabinetima C302 (ML/R) i 305 (NM, ES).

Upis ocene u indeks za studente koji su položili ispit je moguć odmah nakon obavljenog uvida u radove ili u redovnim terminima konsultacija bilo kog od nastavnika na predmetu, nakon početka letnjeg semestra. Napomena: upis ocene u indeks nije obavezan.