Kolokvijum iz Programiranja 2 – polaganje u januarskom roku

Kao što je i bilo najavljeno, studenti će moći da polažu kolokvijum iz Programiranja 2 SAMO JEDNOM, ali će to biti moguće i u januarskom roku (i kasnije u februarskom). Kad bude bio poznat termin ispita iz P2 u januarskom roku, biće okačen formular za obaveznu prijavu.

Svaki student koji namerava da izađe na polaganje bilo ispita bilo kolokvijuma će morati da se odluči između ove tri opcije:

  1. Polaže samo kolokvijum (35p, gradivo za kolokvijum – od početka pa zaključno sa nizovima objekata). Ovu opciju će moći da izaberu samo studenti koji nisu do sada izašli na kolokvijum.
  2. Polaže samo ispit (65p). Ovo je jedina opcija za studente koji su izašli na kolokvijum.
  3. Polaže i kolokvijum i ispit (35p + 65p). Zadatak koji se odnosi na kolokvijum će obuhvatati gradivo za kolokvijum, a zadatak za ispit celo gradivo. Ovu opciju će moći da izaberu samo studenti koji nisu do sada izašli na kolokvijum, a koji žele da polažu obe stvari u januarskom roku.

Još jednom napominjemo da će prijava preko ovog formulara biti OBAVEZNA ZA SVE STUDENTE, bez obzira na to što su možda prijavili ispit regularno za januarski rok. Razlog je ograničenost u broju mesta u salama RC, kao i organizacija ispita u skladu sa epidemiološkim merama.