Kolokvijum iz Programiranja 3

Kolokvijum iz Programiranja 3 biće održan 11.01.2021, u 11:30, u salama 005/006.

Zadatak na kolokvijumu može biti iz bilo koje oblasti koja je rađena tokom semestra, osim poslednje oblasti – analiza podataka primenom pandas i matplotlib biblioteka – s obzirom da ćemo tu oblast završiti neposredno pre kolokvijuma.