Materijali sa vežbi za neuronske mreže

Postavljeni su materijali sa prvih vežbi iz neuronskih mreža sa ispravkom za najnoviju verziju Neuropha 2.96 i ispravljen je link za dokumentacciju iz diplomslog rada. Linkovi se nalaze na odgovarajućim stranama sa materijalima sa predavanja i vežbi