Obaveštenje u vezi kolokvijuma iz Inteligentnih sistema

Kolokvijum iz predmeta Inteligentni sistemi biće održan u 2. kolokvijumskoj nedelji, tačnije, 08.06.2022., prema rasporedu (po salama i terminima) koji će naknadno biti objavljen.

Na kolokvijumu će biti jedan zadatak iz Mašinskog učenja u R-u, i biće obuhvaćene sve teme koje su rađene iz te oblasti (tj. regresija, klasifikacija, klasterizacija, feature engineering).