Parcijalni rezultati kolokvijuma iz Inteligentnih sistema odrzanog 08.06.2022

Na ovom spisku nalaze se brojevi poena koje su osvojili studenti koji su kolokvjum polagali u sali 005. SAMO za te studente, uvid u radove bice odrzan u utorak, 14.06.2022, SAMO u kancelariji C302 u 14:00. NECE biti dodatnih termina za uvid. NECE biti uvida preko Teams-a.