Parcijalni rezultati

Deo rezultata kolokvijuma iz Inteligentnih sistema iz Linearne regresije III Grupa

Uvid na Teamsu u cetvrtak 10.06. u 11h