Polaganje ispita iz Kvaliteta softvera preko izrade praktičnog projekta

Iako se kvalitetu softvera može pristupiti iz više uglova, u pogledu polaganja ispita iz predmeta Kvalitet softvera stvari su postavljene krajnje praktično: treba samostalno izraditi neku softversku aplikaciju i kroz nju demonstrirati kako se vrednosti raznih faktora kvaliteta softvera postavljaju, dostižu i menjaju tokom razvoja aplikacije. Aplikaciju je potrebno uraditi korišćenjem programskog jezika Java, a prilikom predavanja aplikacije na uvid potrebno ju je upload-ovati na GitHub.