Postavljeni su zadaci za pripremu ispita iz Programiranja 2

Na stranici Praktikum (i rešenja zadataka) su postavljeni zadaci za pripremu ispita iz Programiranja 2.

Potrebno je napomenuti da se za pripremu ispita provežbaju zadaci i za pripremu prvog i drugog kolokvijuma koji se nalaze na istoj strani.